Sikringsordninger er et servicesystem der tilpasser virksomheden efter vurderet behov.
Vi tilbyder 2 systemer: “Mekaniske kontrolpunkter” eller “24/7/365 elektroniske kontrolpunkter” gældende for serviceaftaler der indeholder sikring mod rotter og mus.
Efterfølgende kan tilføjes øvrige skadedyr.

Alle sikringsordninger til erhverv udføres i samarbejde med Snowa Skadedyrssikring.

OTTS Pestcontrol inspicerer områderne som det første ud fra flere punkter:

 • Hvilke områder/bygninger skal sikres mod skadedyr
 • Hvilke skadedyr skal der sikres imod
 • Bygningens placering i området -høj eller lav risiko for indtrængen af skadedyr
 • Bygningens tilstand -høj eller lav risiko for indtrængen af skadedyr
 • Herefter fremlægger vi et mundtligt forslag til, hvordan vi bedst sikrer kunden mod indtrængen af skadedyr.

Vi udfører alle ovenstående punkter professionelt ud fra mange års erfaring og viden omkring skadedyrenes biologi, adfærd, kendetegn og behov

Efter vi har indgået en serviceaftale er første opgave at lave en bygningsgennemgang af alle lokaliteterne. Bygningsgennemgangen fremsendes skriftligt suppleret med billeder, som viser hvor der evt. skulle forekomme graverende fejl og mangler.

Hvis kunden ønsker det kan OTTS Pestcontrol udføre enkelte fejl og mangler, som eksempelvis defekte fejelister eller rørgennemføringer der ikke slutter tæt.

Vi tager foto før og efter reparationen.

Vi har nu foretaget den lovpligtige bygningsgennemgang, som alle kunder skal være i besiddelse af når der er indgået en serviceaftale.
Den lovpligtige bygningsgennemgang er gældende i 3 år, hvorefter den skal fornyes.

Rapporten bliver gemt hos OTTS Pestcontrol, men kunden skal også have et kopi, som kan forevises myndighederne på forlangende.

Hvis der er indgået serviceaftale som inkluderer rotter meddeler OTTS Pestcontrol dette til de kommune myndigheder, hvilket er lovpligtigt.

Herefter kører aftalen i henhold til indholdet i serviceaftalen omkring inspektioner, intervaller.

Når der foretages de aftalte inspektioner på adressen servicerer vi områderne med viden og faglighed med vægt på følgende punkter:

 • Inspicere hele området som er omfattet af aftalen.
 • Tjekke samtlige servicesystemer og vedligeholde disse
 • Give skriftlig rapport om omfanget af skadedyr
 • Rapport om forhold der kan have indflydelse på en effektiv bekæmpelse, eller fremme trivslen af skadedyr.
 • Lade kunden vide, hvis der forekommer spor efter skadedyr, som ikke er omfattet af serviceaftalen
 • Alt hvad der observeres samles efterfølgende i en skriftlig e-rapport som fremsendes på email.

OTTS Pestcontrol er altid synlige under besøget hos jeres virksomhed. Når vi ankommer præsenterer vi os for kontaktperson eller afløser for denne.

Det samme gør sig gældende når vi forlader kunden.

En serviceaftale med os forpligter til samarbejde parterne imellem, således at aftalen kan få den fulde effekt. Det er vigtigt at virksomheden og medarbejderne holder et vågent øje og giver os besked, hvis der observeres skadedyrsaktivitet.

I dagligdagen er det vigtigt at alle er opmærksomme på de anbefalinger OTTS Pestcontrol beskriver i servicerapporten den kunne eksempelvis være disse punkter:

 • Spildte fødevarer fjernes
 • Gamle eskrementer fra rotter og mus skal fejes op
 • Oprydning af områderne, således at reder eller udklækning af skadedyr i det skjulte minimeres.
 • Sikring af riste, huller, porte, vinduer rør -og kabelgennemføringer. (OTTS Pestcontrol kan tilbyde udbedring på stedet hvor det er muligt)
 • Vær opmærksom på for megen opstabling både udenfor og indvendigt på lager.
 • Lad ALDRIG døre/porte stå unødvendigt åbne gennem længere tid.

Man kan aldrig gardere sig 100% mod skadedyr, men man kan gøre alt det forebyggende, som gør det vanskeligt for skadedyrene at trænge ind på virksomheden.

Ingen ved hvad der eksempelvis kan bringes ind i virksomheden med en palle varer.

Er uheldet ude så tøv ikke med at tilkalde os akut 24/7/365
Tlf.  5310 4844